کتابخانۀ تخصصی ایرانشناسی و کتاب‌های نادر پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران

کتابخانۀ تخصصی ایرانشناسی و کتاب‌های نادر

ایران، به گواهی تمامی صاحبنظران، از دیر باز تا به امروز خاستگاه و جولانگاه یکی از غنی­ترین و کهن­ترین تمدن­های جهان بوده و در دوران چندین هزار سالة خود همواره در حال گسترش و بالندگی بوده و پایدار و استوار و سرافراز باقی مانده است و این همه را مدیون دانش دانشمندان خود در طول قرون­ و  اعصار است. امروزه دانش به عنوان سرمایة سازمانی تلقی شده و مدیریت آن از اهمیت روز افزونی برخوردار است و بخش بزرگی از این دانش و سرمایة مکتوب منابع کتابخانه­ای است که می­تواند در انجام بهینۀ مدیریتِ دانشِ سازمان­ها و پژوهشکده­ها مفید و مؤثر واقع شود وکتابخانه­های تخصصی و کتابداران نقش مهمی برای مدیریت اطلاعات و انتقال آن از طریق کتابخانه­های پژوهشی را بر عهده دارند و موجب حفظ هویت ملی و مذهبی جامعه و مکان مناسبی برای ایجاد و سرمایه گذاری‌های فرهنگی هستند. به این منظور توسعه و تجهیز فضاهای مطالعۀ کتابخانه­ها در پژوهشکده­ها از اهمیّت بسزایی برخوردار است و نیاز است که مصوبات جلسات مختلف فرهنگی دانشگاهیان و معاونین پژوهشی با جدّیت بیشتری بر فعّال سازی و تجهیز کتابخانه­های تخصصی پژوهشکده­ای دنبال شده و از همة امکانات موجود در این خصوص بهره بگیرند. در راستای فعالیت‌های ایرانشناسی که شاخه­ای از مطالعات شرق شناسی است، کتابخانة ایران شناسی که شاخه­ای از مطالعات شرق شناسی است، کتابخانة ایران شناسی و کتب نادر واقع در پژوهشکدة فرهنگ اسلام و ایران که در آن منابع تاریخ فرهنگ و ادب فارسی با قدمتی کهن موجود است، مطمئن و غنی برای دانشجویان و پژوهشگران برای نگارش مقالات متعدد در زمینة ایران شناسی است.

این کتابخانه با مجموعه­ای شامل هشت هزار جلد(8000) کتب فارسی و عربی و کتب مرجع در زمینه­های مختلف ادبیات، تاریخ، ایرانشناسی و ... همه روزه در وقت اداری پذیرای استادان، پژوهشگران، دانشجویان و همۀ علاقمندان به تاریخ و ادبیات ایران و اسلام است.