سمینار بین المللی زبانهای ایرانی باستان

سمینار بین المللی زبان های ایرانی باستان در تاریخ28 و 29 مهرماه در پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام وایران برگزار می گردد. گروه پژوهشی فرهنگ و زبان¬های باستانی پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران با همکاری دانشگاه گوته فرانکفورت و کانون فرهنگ عامۀ ادارۀ کل امور فرهنگی اقدام به برگزاری این سمینار نموده است. سه کارگاه، سخنرانی، نشست تخصصی از جمله برنامه¬های این سمینار است. نسخه شناسی اوستایی در سه کارگاه یادشده به علاقمندان آموزش داده می شود. پروفسور آلبرتو کانترا، استاد نسخه شناسی دانشگاه برلین و رئیس دپارتمان زبانشناسی تاریخی دانشگاه سالامانکا در اسپانیا، همچنین رئیس آرشیو دیجیتالی در یک کارگاه چهار ساعته در بارۀ انتقال متن های اوستایی و نیز در بارۀ نحوۀ استفاده از آرشیو دیجیتالی توضیح می دهد. موضوع کارگاه خانم دکتر سالومه غلامی، استاد و پژوهشگر گروه زبان شناسی تطبیقی دانشگاه گوته فرانکفورت، انجامه های نسخه های دست نویس اوستایی است، و آقای بهرام برومند، به شیوۀ کتابت و خوشنویسی فریدون پسر مرزبان کرمانی که صاحب سبک در کتابت متون اوستایی است می پردازد. دکتر چنگیز مولایی، اوستاشناس و استاد دانشگاه تبریز با مروری بر تاریخچۀ اوستاشناسی در ایران، ترجمه های اوستا به فارسی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. برای اطلاعات بیشتر در بارۀ نحوۀ ثبت نام و شرکت در کارگاه های یاد شده  می توان به نشانی  iranianlanguages.uk.ac.ir  سامانۀ سمینار  مراجعه کرد.