برگزاری نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب «سه شترانِ روانه به اسمیرنا»

نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب «سه شترانِ روانه به اسمیرنا» روز یکشنبه ساعت نه و سی دقیقه اردیبهشت سال 98 در تالار صبا، پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران برگزار شد. «سه شترانِ روانه به اسمیرنا» تاریخچۀ کمپانی قالی شرق در ترکیه، ایران، هند، افغانستان و نپال است که توسط آنتونی وین، نویسندۀ انگلیسی نوشته شده است. کمپانی قالی شرق، در روزگار خود با داشتن ده‌ها هزار بافنده در ترکیه، ایران، هند و سایر نقاط، بزرگ‌ترین تولید کنندۀ و فروشندۀ فرش شرقی بود. این کتاب توسط یدالله آقاعباسی و زهرا آقاعباسی به فارسی برگردانده شده است. پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و گروه تاریخ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی اقدام به برگزاری این نشست با حضور مترجمان کتاب کرد که در آن آقای علیرضا هاشمی‌نژاد، عضو پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران، و آقای دکتر مهدی اسدی عضو هیأت علمی گروه تاریخ این کتاب را از جنبه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار دادند. نخست دکتر اسدی ضمن برشمردن جنبه‌های ارزشمند کتاب به برخی داده‌های تاریخی آن نقد وارد دانست، و سپس آقای هاشمی نژاد به نکته هایی در بارۀ موضوع کتاب، کمپانی قالی شرق و ویژگی‌های هنری فرش ایرانی، بویژه فرش کرمان اشاره کرد. آقای دکتر آقاعباسی نیز ضمن توضیح در بارۀ نقدهای مطرح شده در باب محتوای کتاب، به اهمیت کتاب و دلیل ترجمۀ آن اشاره کرد و نمونه هایی از توصیف های کتاب را برای حضار قرائت کرد.