بازدید پروفسور الموت هینتسه از پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران


پروفسور الموت هینتسه زبانشناس تاریخی و استاد مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن روز شنبه 7 اسفند مهمان پژوهشکدة فرهنگ اسلام و ایران بود. 

بازدید پروفسور الموت هینتسه از پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران

پروفسور الموت هینتسه زبانشناس تاریخی و استاد مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن روز شنبه 7 اسفند مهمان پژوهشکدة فرهنگ اسلام و ایران بود. خانم هینتسه دانش آموختۀ دانشگاه­های هایدلبرگ، آکسفورد و برلین است که درحوزه مطالعات هند و ایرانی بویژه ادبیات، باورها و مناسک دینی ایران باستان مشغول به پژوهش و تحقیق می­باشد. هینتسه تحقیقات گسترده­ای در زمینه بلاغت یشت­ها و گاهان انجام داده است که در نوع خود منحصر بوده است، همچنین برخی از متون اوستایی را ترجمه و با حواشی و تعلیقات به چاپ رسانده است، از جمله زامیادیشت (1994) و یسنای هپتنگهائیتی (2007). پژوهش در زمینۀ اجرای مناسک و آیین­های زردشتی از جمله فعالیت­های پژوهشی او است.  

پروفسور هینتسه برای شرکت و سخنرانی در همایش آرمان ایران، بزرگداشت پروفسور گراردو نیولی،ایران ­شناس ایتالیایی به ایران سفر کرده است. او همچنین به دعوت گروه پژوهشی یادگار باستان روز جمعه ششم اسفنده ماه درباره بینش زرتشتی برای علاقمندان سخنرانی کرد. بازدید از کرمان و یزد از جمله برنامه­های سفر پروفسور هینتسه بود که گروه پژوهشی فرهنگ و زبانهای باستانی از این فرصت استفاده کرد و از او برای بازدید از دانشگاه شهید باهنر دعوت نمود. پس از بازدید از پژوهشکده فرهنگ اسلام وایران، پروفسور هینتسه از کتابخانه و مرکز نسخه­ های خطی کتابخانه دانشگاه دیدن کرد. خانم هینتسه یکی از آخرین تألیفات خود را از طریق رئیس پژوهشکده، آقای دکتر صرفی به کتابخانه دانشگاه اهداکرد.

برای آشنایی بهتر با آثار این پژوهشگرِ ایران باستان، ترجمۀ فارسی یکی از مقالات او که دربارۀ اهمیت آیینی یسنای هپتنگهائیتی است در دسترس علاقمندان گذاشته شده است.

 

اهمیت آیینی یسن هفتها(pdf)