درباره پژوهشکده


کارمندان پژوهشکده

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
زهرا افغان مسئول دفتر 31322202 zahramahan1368@yahoo.com
زهرا عباس زاده مسئول کتابخانه 31322212 z.abaszadeh@empl.uk.ac.ir
احمد رحمانی نامه رسان 31322205