دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی(زبان های ایرانی میانه)
دومین سمینار بین اللمی زبان های ایرانی(زبان های ایرانی میانه) در تاریخ 23 و 24 مهر ماه 1396 درپژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران برگزار می گردد.گروه پژوهشی فرهنگ زبان های باستانی پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران با همکاری دانشگاه گوته فرانکفورت و دانشگاه برلین اقدام به برگزاری این سمینار نموده است.کارگاه، سخنرانی و نشست تخصصی از جمله برنامه های این سمینار است. برای اطلاعات بیشتردربارۀ نحوۀ ثبت نام و شرکت درآن می توان به نشانی isil2.uk.ac.ir سامانۀ سمینار مراجعه کرد.