درباره پژوهشکده


تماس با پژوهشکده

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران 31322202-31322204 33257260